คลิปหนีบลวดตาข่ายและแผงรั้ว

  • คลิปหนีบลวดตาข่ายและแผงรั้ว

    คลิปหนีบลวดตาข่ายและแผงรั้ว

    ที่หนีบโลหะตรงกลาง ที่หนีบพลาสติกปลายด้าน 60x40mm, 60c60mm Φ38mm, Φ48mm 80x80mm Φ60mm ที่หนีบโลหะมุม ที่หนีบโลหะ ที่หนีบพลาสติก 60x40mm, 60c60mm Φ48mm 80x80mm ที่หนีบโลหะท้าย Fixator 60x40mm, 60c60mm 40x40mm, 40x60mm 80x80mm 60x60mm ที่หนีบโลหะกลาง ที่หนีบแมงมุม 60x40mm 40, × 40, 60x60mm ที่หนีบโลหะเข้ามุม ที่หนีบโลหะ 60x40mm 40 × 40,40 × 60,60x60mm ที่หนีบพลาสติกกลาง ที่หนีบโลหะ ที่หนีบโลหะ 60x40mm, 60x60mm 40x60mm ที่หนีบพลาสติกตรงกลาง C...