ภาชนะใส่ปุ๋ย

  • ภาชนะใส่ปุ๋ย

    ภาชนะใส่ปุ๋ย

    ภาชนะใส่ปุ๋ยหมักเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและชาวสวนใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นระบบปุ๋ยหมักลวดกลางแจ้งสำหรับดินประหยัด DIY จากห้องครัวและเศษอาหารกาแฟกากซังข้าวโพด;เปลือกไม้ คลุมด้วยหญ้า ใบและเล็มหญ้า;เศษผักผักบนโต๊ะสารตั้งต้นอินทรีย์นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสุนัขสุนัข รั้วตกแต่ง หรือรั้วขอบเตียงยกเพื่อป้องกันกระต่ายและหนูอื่น ๆ เมื่อกางออกและติดตั้งในสวนหรือสวนภาชนะใส่ปุ๋ยหมักประกอบง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเนื่องจาก...