แผงก่อสร้าง

  • Construction Panel

    แผงก่อสร้าง

    วัสดุ: ลวดสีดำ ลวดอาบสังกะสีไฟฟ้า ลวดสังกะสีจุ่มร้อน OPENING WIRE WIDTHS สูงกว่า มม. (มม.) (ซม.) 30 x 30 2.90 2600 100 30 x 30 2.90 2600 150 30 x 30 2.90 2600 200 30 x 30 3.00 2600 100 30 x 30 3.00 2600 150 30 x 30 3.00 2600 200 30 x 30 4.00 2600 100 30 x 30 4.00 2600 150 30 x 30 4.00 2600 200 ความกว้างของลวดเปิด สูงขึ้น มม. (มม.) (ซม.) 40 x 40 3.90 2600 100 40 x 40 3.90 2600 150 40 x 40 3.90 2600 200 40 x 40 4.00 2600 100 40 x 40 4.00...