สมอเสาสี่เหลี่ยม

  • สมอเสาสังกะสีจุ่มร้อน

    สมอเสาสังกะสีจุ่มร้อน

    สมอเสาชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน สมอเสาสี่เหลี่ยม/สมอดินสำหรับเสา/เปลือกเสาวัสดุ: เหล็ก เหล็ก.พื้นผิว: จุ่มร้อนชุบสังกะสีเคลือบด้วยสังกะสีประมาณ40μmใช้สำหรับเสาไม้สี่เหลี่ยม เป็นแท่งเจาะดินในดิน ใส่เสาไม้ลงในรู suqare แล้วยึดด้วยสกรูพุกเสาเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีหนัก แข็งแรงกว่าเสาไม้อย่างเดียวที่ติดดินโดยตรงสมอเสามีหนามแหลมคม ไม่ต้องเจาะ ใช้ค้อนตอกลงพื้นสแควร์โพสต์...